Deset tipů pro svěží zelený trávník

rodina

Probuzení trávníku ze zimního spánku je třeba věnovat stejnou pozornost jako založení nového travnatého porostu. Pokud si v nejbližších týdnech naleznete čas na jarní práce, budete se moci po celý rok těšit relaxu na zeleném koberci.

Čím větší plochu v okolí svého domu obdaříte životem, tím lepší mikroklima vznikne v prostředí, ve kterém žijete. I když se zelené plochy neobejdou bez údržby, dokážou přinést více radosti, než byste si mohli myslet. Ne každý trávník musí vypadat jako golfové hřiště. Co byste řekli na kus kvetoucí louky ve vašem dvoře?

 1. Probouzejte pomalu
  S probouzením trávníku je to stejné, jako se zakládáním záhonu na zahradě. Nevstupujte na travnatou plochu, dokud sníh úplně nepomine a půda neproschne. Ochráníte tak přezimovaný porost před poškozením a zachováte rovinnost terénu. Obzvláště pozorní buďte ve chvílích, kdy do vegetace zasáhnou mrazivá rána. Procházka po zamrzlém trávníku může poškodit porost právě na těch místech, která užíváte intenzivněji než ostatní.
 2. Dovolte mu dýchat
  I když jste věnovali čas podzimnímu zazimování, odumřelý travnatý porost, zafoukané listí a jiný organický materiál pod tíhou sněhu a vody z tajících závějí omezuje přístup vdzuchu do půdy. Pokud se porost zazelená, najděte si v suchý slunečný den čas na to, abyste ho důkladně prohrabali ocelovými hráběmi a stimulovali k růstu. Čím dříve se do práce pustíte, tím rychleji odhalíte nedostatky, které napáchaly houby skryté pod sněhovou pokrývkou.
 3. Vyrovnejte a zahustěte
  Místa, kde voda v terénu vytvořila prohlubně zasypte pískem s příměsí substrátu, aby se plocha opět vyrovnala. Zabráníte tak vzniku louží po každém dešti. Pokud jste v minulých letech podcenili na svažitém pozemku odtok srážkové vody, možná přišel správný čas pro vybudování odtokových žlabů či doplnění drenáže na problematická místa.

Půdu na místech kde vznikly lysiny a hustota trávníku není dostatečná zkypřete a osejte stejným osivem, které jste použili při zakládání trávníku. I když barva posečené drviny bude málo odlišná od okolí, časem se rozdíly vyrovnají. Důležité je, že tráva poroste stejným tempem a na opotřebování nebude reagovat odlišně od okolí.

 1. Opravte rozhodnutí minulých let
  Jaro je nejvhodnějším obdobím pro uskutečnění změn ve stávajících travnatých porostech. Pokud jste v minulých sezónách nebyli spokojeni s rychlým růstem či příliš slabou odolností zelené plochy při dětských hrách, doplňkovým výsevem můžete vlastnosti trávníku změnit.

Sedněte si ke složení vaší travnaté směsi, přečtěte si složení jiných a odhalíte, které druhy travin jsou ve vaší směsi zastoupeny řídce. Využijte tento poznatek pro doplňkový výsev stejně jako při zahušťování. I přesto, že travnatý porost je invazivní, jeho složení lze změnit.

Jiné je to, pokud byste chtěli z travnaté plochy vytvořit pestře rozkvetlou louku plnou vůně nektaru a bzukotu hmyzu. Pokud stojíte před rozhodnutím dosít luční směs do stávajícího porostu, vyvarujte se toho. Invazivní trsy trávy udusí většinu toho, co jste vyseli. Poodvážejte probouzející se mčinu do kompostu a začněte od nuly jako při zakládání trávníku. Získáte z ní kvalitní kompost.

 1. Nastartujte ho živinami
  Časné jaro je ideálním obdobím pro doplnění živin. Je pouze na vás, zda se rozhodnete pro organické hnojení kompostem, nebo sáhnete po vícesložkovém granulátu s vysokým podílem dusíku a draslíku pro zásobní hnojení. Jarní vláha se postará o přenos živin do půdy ke kořenům přezimnového porostu, který bude potřebovat dostatek sil k tomu, aby se rozběhl na plný výkon.
 1. Na nový porost připravte půdu
  Zakládáte-li novou travnatou plochu, váš úspěch bude závislý na důkladné přípravě půdy. Tu byste měli překypřit do hloubky 10 centimetrů a odstranit z ní tlusté kamenivo. Obzvláště pozorní buďte u novostaveb. Vyvarujte se mělkým navážkám na stavební suti a odpadu. Vápenný podklad prospívá skalce, ne však trávníku. Myslete na to, že travnaté porosty milují slunce a středně těžkou půdu. Nedaří se jim na mokřinách a ve stínu. Čím méně zkušeností s trávníky máte, tím více byste měli dbát na výběr jeho stanoviska.
 2. Role vás zbaví starostí
  Travnatý koberec získáte bez čekání tak, že si jej specializovanou zahrádkářskou firmou necháte narolovat přímo na připravenou plochu. Výhodou tohoto řešení je, že nebudete muset čekat to, až se mladý porost zacelí a získáte hustou zelenou plochu, která se obejde bez vážnější péče. Jelikož o vláhu v jarních měsících není nouze, narolovaná máčina se s podložím v krátké době spojí, aby získala přístup k živinám a vodě.
 3. Výsev ptá trpělivost
  Bez ohledu na to, pro kterou směs trav či lučních květů se rozhodnete, výsev probíhá vždy stejně. Osivo rovnoměrně podle pokynů dodavatele rozhodíte na připravenou plochu, hráběmi ho zapravíte do vrchní vrstvičky půdy a utužíte válcem či deskami, aby byla semínka v těsném kontaktu s půdou.

Trvá přibližně týden, než osivo vyklíčí nad povrch země a začne se zelenat. Dostatek vláhy je důležitý během celého období klíčení a neměli byste s poléváním přestat, dokud porost nedosáhne kritické výšky 10 centimetrů. I když o zeleném koberci v tomto stadiu ještě mluvit nelze, porostem přikrytá půda je před vysycháním chráněna dostatečně.

 1. Šetřete ho
  Trvá několik týdnů, než se porost zpevní natolik, abyste jej mohli začít vystavovat zátěži. Vyvarujte se používání dusíkatých hnojiv a vyčkejte, až rostliny zmohutní tak, že začnou ptát vaši pozornost. Trávník sám upozorní na chvíli, kdy vyžaduje první sečení. Šetrnější je sáhnout po ruční sece než po motorové sekačce. Pokud vám je ovšem technika bližší, postarejte se alespoň o to, aby byly nože ostré, jako žiletka.
 2. Užívejte si ho plnými doušky
  I když je zelená plocha pro každého potěšením pro oči, udělejte víc a užijte si ho všemi smysly. Vychutnejte si na trávě ranní zelené paprsky při snídani z košíku, procházejte se po rose holýma nohama a přivonívejte ke všem květinám, které na vaší malé louce vyrostou.

Vyhněte se používání herbicidů a uvědomte si, že trávník je společenstvím živých organismů, které si žijí svůj vlastní život. Nemračte čelo pro sedmikrásku, která vyhrála svůj boj o život a nedívejte se na každou bylinku která vyroste jako na plevel, který vám chce dělat schválně.

Další články autora

Výskyt azuritu a jeho využití

Modrý až fialový rudní minerál azurit je přes svá četná naleziště poměrně zřídka možné získat...

Ukázaly obrovské 8K televizory, Samsung se spojil s Apple

Minulý rok jihokorejská společnost Samsung představila na veletrhu spotřebitelské elektroniky CES displej The Wall s...

Jak vyměnit baterii v MacBook Air? Stačí 15 minut

Představte si tři roky starý MacBook, kterému se nevyhýbaly pády a pravidelné úplné vybíjení baterie....

Na festival i na svah. Moudrý kompas najde přátele i bez telefonu

Téměř každý den spoléháte na telefon, když se chcete setkat s přáteli a najít je...

Nejnovější články

Výskyt azuritu a jeho využití

Modrý až fialový rudní minerál azurit je přes svá četná naleziště poměrně zřídka možné získat...

Ukázaly obrovské 8K televizory, Samsung se spojil s Apple

Minulý rok jihokorejská společnost Samsung představila na veletrhu spotřebitelské elektroniky CES displej The Wall s...

Jak vyměnit baterii v MacBook Air? Stačí 15 minut

Představte si tři roky starý MacBook, kterému se nevyhýbaly pády a pravidelné úplné vybíjení baterie....
- Reklama -PR článek